CSR EUROPE - 18 kompani anëtare të CSR Europe në top 100 kompanitë më të njohura

 

Mbi një bazë vjetore, Instituti Reputacioni mat reputacionin e mijëra kompanive më prestigjioze në botë duke përdorur kuadrin RepTrak® - cilësinë më të madh dhe më të lartë të bazës së të dhënave të reputacionit normativ në botë.

Global RepTrak® 100 është një studim që Instituti Reputacioni kryen çdo vit për të matur reputacionin e 100 kompanive më të rekomanduara dhe më të njohura të botës globale në 15 vende. Firmat e përfshira duhet të plotësojnë këto kushte:

1) Të ketë një prani të rëndësishme ekonomike në 15 ekonomitë më të mëdha

2) Të ketë një reputacion mbi mesataren në vendin e saj

3) Një familjaritet globale mbi 40%

Kompanitë anëtare të CSR Europe të cilat janë përfshirë: Disney Company Walt, Canon, Microsoft, Ferrero, IBM, Bridgestone, Pirelli, Toyota, HP, Danone, Johnson & Johnson, L'Oréal, Honda, Samsung Electronics, Hitachi , Coca-Cola Company, Hyundai dhe Volkswagen.

Per me shume informacion:

http://www.csreurope.org/18-csr-europe-member-companies-top-100-most-reputable-companies#.WNE1T1UrLIV