Anëtarët

Oda Ekonomike Amerikane

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë është një shoqatë e biznesmenëve që vullnetarizojnë kohën e tyre në përkrahjen e qëllimeve dhe objektivave të saj.

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë është një organizatë jofitimprurëse joqeveritare e themeluar nga anëtarët e saj me qëllim mbështetjen e zhvillimit të marrëdhënieve ekonomike reciproke të dobishme midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës.

 

Shiko lokacionin