Anëtarët

Shita & Associates

Shita & Associates është një kompani e konsulencës me shërbim të plotë, e specializuar në çështjet ligjore, tatimore dhe zhvillimore, duke u përqëndruar në ofrimin e shërbimeve këshillimore dhe asistencës teknike në Evropën Juglindore. Shita & Associates përpiqet të arrijë rezultate që tejkalojnë pritjet nëpërmjet angazhimit tonë ndaj klientëve tanë, duke shtuar vlerën maksimale për biznesin e tyre. Ekspertët tanë trajtojnë çështje komplekse dhe të sofistikuara në nivel kombëtar dhe rajonal. Ne jemi të përkushtuar fuqimisht për komunitetet tona duke ofruar shërbime të gjera dhe të denjë pro bono dhe publike. Misioni ynë është të ofrojmë shërbime të shkëlqyera në baza kohore, efektive dhe efikase duke ruajtur standardet më të larta të integritetit profesional.

Duke qenë të pajisur me ekspertë të lartë ligjorë, tatimorë dhe zhvillim, ne jemi në gjendje të ofrojmë shërbime në fushën e të drejtës së biznesit, ligjit të taksave, prokurimit, gjyqësisë komerciale dhe arbitrazhit, falimentimit dhe ristrukturimit të korporatave, këshillave dhe mbështetjes për investimet e huaja si dhe zbatimin e projektit në fushat tona të ekspertizës. Shita & Associates ka një rrjet të gjerë konsulentësh në fusha të ndryshme të ligjit, taksave, ekonomisë dhe kërkimit social, duke u ofruar kështu klientëve tanë zgjidhje primare ligjore, tatimore dhe zhvillimore, dhe më gjerë!

Në vitin e tretë të ekzistencës, ne jemi krenarë që kemi qenë në gjendje të punojmë me sektorin privat, qeverinë, industrinë financiare, donatorët ndërkombëtarë, gjykatat dhe odat ekonomike. Ne gjithashtu kemi filluar operacionet tona në Shkup, kryeqytetin e Maqedonisë, me qëllim që t'u ofrojmë klientëve tanë një gamë të plotë shërbimesh ndërkufitare që mbulojnë pjesën më të madhe të Ballkanit Perëndimor.

Shiko lokacionin